Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
Thơ '''song thất lục bát''' ( ''hai 7 +6-8''), cũng được gọi là '''lục bát gián thất''' (''6-8 xen hai 7'') là một thể văn vần ([[thơ]]) đặc thù của Việt Nam. Một số tác phẩm lớn trong [[văn chương Việt Nam]], trong đó có bản dịch ''[[Chinh Phụ Ngâm]]'' ra quốc âm đã được viết theo thể thơ này.
 
Thơ song thất lục bát gồm có 2 câu 7 chữ và 1 câu 6 chữ, 1 câu 8 chữ.