Khác biệt giữa các bản “Dây thanh âm”

n
không có tóm lược sửa đổi
(Tạo với bản dịch của trang “Vocal cords”)
 
n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Infobox anatomy
{{Hộp thông tin giải phẫu học|Name=Vocal cords|Latin=plica vocalis|Image=Gray956.png|Caption=[[Laryngoscope|Laryngoscopic]] view of the vocal folds.|Width=|Image2=Illu07 larynx02.jpg|Caption2=[[Abduction (kinesiology)|Abduction]] and [[adduction]]|precursor=Sixth pharyngeal arch|system=Respiratory system|Artery=|vein=|nerve=|lymph=}}
| Name = Vocal cords
| Latin = plica vocalis
| Image = Gray956.png
| Caption = [[Laryngoscope|Laryngoscopic]] view of the vocal folds.
| Width =
| Image2 = Illu07 larynx02.jpg
| Caption2 = [[Abduction (kinesiology)|Abduction]] and [[adduction]]
| Precursor = Sixth pharyngeal arch
| System =Respiratory system
| Artery =
| Vein =
| Nerve =
| Lymph =
}}
[[Tập tin:Vocal_folds-201611.jpg|nhỏ|Dây thanh âm đang mở]]
[[Tập tin:Vocal_folds-speaking_201611.jpg|nhỏ|Dây thanh âm khi nói]]