Khác biệt giữa các bản “Dây thanh âm”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
[[Tập tin:Vocal_folds-201611.jpg|nhỏ|Dây thanh âm đang mở]]
[[Tập tin:Vocal_folds-speaking_201611.jpg|nhỏ|Dây thanh âm khi nói]]
'''Dây thanh âm''' hay '''dây thanh đới''' (tiếng Anh: '''vocal cords''' hay '''vocal folds''') là một cặp dây như nếp gấp bằng màng nhầy nằm bên trong thanh quản (larynx). Khi phát âm (như là nói, hát), luồng hơi từ phổi đẩy lên làm các dây thanh rung, từ đó tạo ra tiếng.<ref>{{cite journal |author=Titze IR |title=The human instrument |journal=Sci. Am. |volume=298 |issue=1 |pages=94–101 |date=January 2008 |pmid=18225701 |doi=10.1038/scientificamerican0108-94}}</ref><ref name="Titze, I.R. 1994">{{cite book |first=Ingo R. |last=Titze |title=Principles of Voice Production |url=https://books.google.com/books?id=m48JAQAAMAAJ |year=1994 |publisher=Prentice Hall |isbn=978-0-13-717893-3 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170905125102/https://books.google.com/books?id=m48JAQAAMAAJ |archivedate=2017-09-05 |df= }}</ref><ref>{{cite book
| last = Maton
| first = Anthea
|first2=Jean |last2=Hopkins |first3=Charles William |last3=McLaughlin |first4=Susan |last4=Johnson |first5=Maryanna Quon |last5=Warner |first6=David |last6=LaHart |first7=Jill D. |last7=Wright
| title = Human Biology and Health
| publisher = Prentice Hall
| year = 1993
| isbn = 0-13-981176-1}}</ref>
 
==Tham khảo==