Khác biệt giữa các bản “Dây thanh âm”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
Bên trên dây thanh đới là nắp thanh quản (epiglottis) hoạt động như một cái van đóng/mở, khi nhai đồ ăn/uống, nắp thanh quản sẽ đóng lại, tránh không để chúng rơi vào thanh quản mà rơi xuống dạ dày. Nếu mảnh thức ăn đó đi sai đường, rơi vào thanh quản sẽ gây ra hiện tượng ho, sặc.
 
Kích thước dây thanh đới của nam và nữ khác nhau. Ở nam trưởng thành, dây thanh đới dài và dày hơn, giọng vì thế sẽ trầm hơn nữ. Dây thanh đới của nam thường dài khoảng 1,75 - 2,5 cm, trong khi của nữ là từ 1,25 đến 1,75 cm. Sự khác nhau của kích thước dây thanh đới dẫn đến sự khác nhau về cao độ giọng của mỗi người.<ref>{{cite journal|vauthors=Pawlak AS, Hammond T, Hammond E, Gray SD|title=Immunocytochemical study of proteoglycans in vocal folds|journal=Ann. Otol. Rhinol. Laryngol.|volume=105|issue=1|pages=6–11|date=January 1996|pmid=8546427}}</ref><ref name="Sato97" /><ref>{{cite web|last=Fuks|first=Leonardo|title=From Air to Music: Acoustical, Physiological and Perceptual Aspects of Reed Wind Instrument Playing and Vocal-Ventricular Fold Phonation|url=http://www.speech.kth.se/music/publications/leofuks/thesis/contents.html|accessdate=2010-01-05|year=1998|location=Stockholm, Sweden|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20091227110448/http://www.speech.kth.se/music/publications/leofuks/thesis/contents.html|archivedate=2009-12-27|df=}}</ref><ref>{{cite journal|vauthors=Sato K, Hirano M, Nakashima T|title=Age-related changes of collagenous fibers in the human vocal fold mucosa|journal=Ann. Otol. Rhinol. Laryngol.|volume=111|issue=1|pages=15–20|date=January 2002|pmid=11800365|doi=10.1177/000348940211100103}}</ref>
 
==Tham khảo==