Khác biệt giữa các bản “Huyết áp”

[[Tim]] bơm máu vào [[động mạch]] từng đợt gây ra huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương.
 
- Huyết áp động mạch cao nhất khi tim co bóp trong thì tâm thất thu. Áp suất tại thời điểm này gọi là huyết áp tối đa hay '''huyết áp tâm thu.''' Huyết áp tâm thu thay đổi tùy tuổi, thường từ 90-140mmHg.
 
- Huyết áp trong thì tâm thất dãn là huyết áp tối thiểu hay còn gọi là '''huyết áp tâm trương.''' Huyết áp tâm trương thay đổi từ  50-90mmHg.