Khác biệt giữa các bản “Sinh Tồn”

không có tóm lược sửa đổi
 
==Thông tin thêm==
Nhà thơ Việt Nam [[Trần Đăng Khoa (nhà thơ)|Trần Đăng Khoa]] trong một lần ra thăm đảo Sinh Tồn năm 1982 đã viết bài thơ ''Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn''<ref>[http://www.cinet.gov.vn/vanhoa/Vanhoc/vh-vietnam/tacgia/20/tho/tacpham/k/trandangkhoa_bencuasomaybay/doimuatrendaosinhton.htm ''Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn]. Website www.cinet.gov.vn.</ref>:
 
{{quote|Chúng tôi ngồi trên đảo Sinh Tồn