Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thảo luận/Lưu 49”

#{{OK}} Và xin được hỗ trợ chức năng này để sử dụng cho các bài viết thuộc lĩnh vực truyền hình vốn rất dễ bị phá hoại nội dung. [[Thành viên:Es.ntp|'''''<font color="Royalblue">Es</font><font color="Purple">Vie</font>]]''''' <sup>[[Thảo luận Thành viên:Ess|'''<font color="silver">trao đổi</font>''']]- -[[Đặc biệt:Đóng góp/Ess|'''<font color="darkgray">đóng góp</font>''']]</sup> 16:13, ngày 28 tháng 5 năm 2011 (UTC).
#{{OK}} Bởi vì phá hoại là quá nhiều, nên tôi ủng hộ việc áp dụng những biện pháp nhanh và mạnh để trấn áp những sửa đổi có mục đích xấu. [[Thành viên:Ditimchanly|Ditimchanly]] ([[Thảo luận Thành viên:Ditimchanly|thảo luận]]) 17:12, ngày 28 tháng 5 năm 2011 (UTC)
#{{OK}} Không hiểu lắm về cái công cụ này nhưng mà nghe để chống phá bài thì mình đồng ý cả hai tay.<span style="text-shadow: 0.1em 0.1em 0.1em grey;">[[Thành_viên:Nghiaproqua|<font color="red">'''N'''ghĩa'''P'''ro</font>]]<sup> [[Thảo luận Thành viên:Nghiaproqua|<font color="orange">'''(...)'''</font>]]</font><sup>-[[Đặc biệt:Đóng góp/Nghiaproqua|<font color="orange">'''(+)'''</font>]]</sup></span></big> 16:51, ngày 29 tháng 5 năm 2011 (UTC)
 
;Ý kiến
3.233

lần sửa đổi