Khác biệt giữa các bản “Học viện Lục quân (Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
 
==Lịch sử hình thành ==
* Học viện Lục quân là một trong những Học viện lớn của quân đội Việt Nam, ra đời ngày [[7 tháng 7]] năm [[1946]] tại Tông, thị xã [[Sơn Tây (thị xã)|Sơn Tây, Hà Tây]] với tên gọi Lớp Bổ túc Cán bộ Quân sự trung cấp.
* Từ ngày thành lập và khi vào tiếp quản [[trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt|trường Võ bị Đà Lạt]] đến nay, Học viện đã 8 lần thay đổi tên gọi và 9 lần thay đổi địa điểm đóng quân khác nhau.
* Ngày 15 tháng 3 năm 1948 đổi tên thành Trường Bổ túc Quân chính trung cấp.
* Tháng 5 năm 1955 mang tên mới là Trường Bổ túc Quân sự trung cao cấp.
* Từ ngày 3 tháng 3 năm 1961 đến ngày 21 tháng 5 năm 1965 nhập với Trường Chính trị trung cao cấp thành Học viện Quân chính. Năm 1965 Học viện Quân chính lại tách thành Học viện Quân sự và Học viện Chính trị.
* Cuối năm 1975 Học viện Quân sự chuyển từ [[Hà Nội]] vào [[Đà Lạt]], bên hồ Chiến Thắng và hồ Sương Mai (trước đây là trụ sở của [[Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt]] thuộc [[Việt Nam Cộng hòa]])
* Từ ngày 16 tháng 12 năm 1981 có tên mới là Học viện Lục quân Đà Lạt
* Từ năm 2000, Học viện Lục quân lại được bổ sung thêm nhiệm vụ đào tạo Sĩ quan chỉ huy - Tham mưu cao cấp binh chủng hợp thành cấp Sư đoàn, tỉnh (thành) có trình độ đại học, đào tạo các nhà nghiên cứu khoa học quân sự có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cho toàn quân.