Khác biệt giữa các bản “Đại học Ulster”

không có tóm lược sửa đổi
 
===Các trường chuyên ngành===
Đại học Ulster có tất cả năm trường chuyênđại ngànhhọc thành viên ''(Faculty)'':
 
*'''Trường Đại học Nghệ thuật''', Hiệu trưởng: Professor Bob Welch
*'''Trường Đại học Thương mại và Quản lý''', Hiệu trưởng: Professor Robert Hutchinson
*'''Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ''', Quyền Hiệu trưởng: Dr Richard Millar
*'''Trường Đại học Khoa học Sức khỏe và Đời sống''', Hiệu trưởng: Professor Hugh McKenna
*'''Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn''', Hiệu trưởng: Professor Ann Moran
 
Trong mỗi Đại học thành viên được chia thành nhiều Trường ''(shool)'' và Viện ''(institute)'' chuyên ngành riêng.
 
==Địa điểm các cơ sở của Trường==
Người dùng vô danh