Khác biệt giữa các bản “Phêrô Nguyễn Kim Long”

n
| background = non_vocal_instrumentalist
| tên = Phêrô Nguyễn Kim Long
| image =https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiAtYjE3L_fAhUIbysKHZM6CzgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fhopamviet.vn%2Finfo%2Fcomposer%2F2202%2Flm-kim-long.html&psig=AOvVaw1eXoO3zeADS12aT3YuVsBq&ust=1545990104742808
| image =
| imagesize = 250px
| caption =
| nghề nghiệp = [[Linh mục]], [[nhạc sĩ]]
| thể loại = [[Thánh ca]] [[Công giáo]]
| ca khúc = ''Kinh Hòa Bình'', ''Chúa không lầm'', ''Từ ngàn xưa'', "Con bước lên''
| ca sĩ =
}}
9

lần sửa đổi