Khác biệt giữa các bản “Kali iotua”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
:4 KI + 2 CO<sub>2</sub> + O<sub>2</sub> → 2 K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 2 I<sub>2</sub>
KI với liều lượng 130mg thường được dùng cho mục đích cấp cứu phơi nhiễm phóng xạ. KI cũng được sử dụng trong dạng dung dịch bão hòa với khoảng 1000mg KI/ml.
 
{{Sơ khai hóa học}}
 
[[ar:يوديد البوتاسيوم]]