Khác biệt giữa các bản “Hằng số khí”

n
Đã hủy sửa đổi của Sky Darmos (Thảo luận) quay về phiên bản của ArthurBot
n (Đã hủy sửa đổi của Sky Darmos (Thảo luận) quay về phiên bản của ArthurBot)
'''Hằng số khí''' (恒數氣) hay '''hằng số khí lí tưởng''' (恒數氣理想), kí hiệu ''R'', là tích số giữa [[hằng số Avogadro]] ''N''<sub>''A''</sub> và [[hằng số Boltzmann]] ''k''<sub>''B''</sub>:
:''R'' = ''N''<sub>''A''</sub>''k''<sub>''B''</sub>
và có giá trị ''R'' = 8,314 [[Joule|J]][[mol]]<sup>-1</sup>[[kelvin|K]]<sup>-1</sup>
15.223

lần sửa đổi