Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Tình báo, Quân đội nhân dân Việt Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Chính ủy: [[Trung tướng]] [[Phan Văn Việt]]
 
Phó Tổng cục trưởng: [[Thiếu tướng]] [[Dương Quốc Trung]]
 
Phó Tổng cục trưởng: [[Thiếu tướng]] [[Trần Bá Dũng]]
 
Phó Tổng cục trưởng: [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Chí Thành]]
 
Phó Chính uỷ: [[Thiếu tướng]] [[Trần Việt Thắng]]
Người dùng vô danh