Mở trình đơn chính

Các thay đổi

== Tên gọi Thể công ==
 
Chưa có thông tin chính thức về việc tái sử dụng tên gọi Thể Công, nên đề nghị chưa hợp nhất với bài viết về đội bóng đá của [[Trung tâm thể thao Viettel]]. Nếu có đổi thì là 2 đối tượng riêng và cần thảo luận trước khi hợp nhất bài.--[[Thành viên:Gió Đông|Gió Đông]] ([[Thảo luận Thành viên:Gió Đông|thảo luận]]) 02:32, ngày 28 tháng 12 năm 2018 (UTC)