Khác biệt giữa các bản “Độ co giãn của cầu”

n
Thay thế công thức toán đã cũ bằng công thức mới theo mw:Extension:Math/Roadmap
(Unicodifying)
n (Thay thế công thức toán đã cũ bằng công thức mới theo mw:Extension:Math/Roadmap)
Độ co giãn của cầu (price elasticity of demand) thể hiện độ nhạy của lượng cầu trước thay đổi về giá của hàng hoá. Độ co giãn của cầu theo giá được ký hiệu là E<sub>D</sub>, E<sub>D</sub> được đo bởi trị tuyệt đối của thương số giữa phần trăm thay đổi trong [[lượng cầu|cầu]] chia cho phần trăm thay đổi trong [[mức giá|giá cả]].
<math>E_D=\left | \frac{\%\Delta\ Q}{\%\Delta\ P} \right \vert </math>
 
Phân loại co giãn của cầu theo giá:
Độ co giãn của cầu theo giá chéo (cross-price elasticity of demand) thể hiện sự nhạy cảm của lượng cầu một hàng hóa đối với sự thay đổi giá của một hàng hóa khác. Xét 2 hàng hóa x và y, độ co giãn của lượng cầu hàng hóa x theo sự thay đổi của giá hàng hóa y được tính bởi:
 
<math>\ E_x^y = \frac{\%\Delta\ Q_x}{\% \Delta\ P_y}</math>
 
Chú ý là độ co giãn của cầu theo giá chéo này không có dấu giá trị tuyệt đối ở công thức. Trong thực tế, dấu của độ co giãn của cầu theo giá chéo cho chúng ta biết về bản chất mối quan hệ giữa hàng hoá x và y. [[Độ co giãn về cầu theo giá chéo|độ co giãn]] là dương nếu sự tăng giá của hàng hoá x sẽ kéo theo sự tăng [[cầu]] của hàng hoá y, điều này xảy ra khi và chỉ khi hai hàng hoá này là hai [[hàng hoá thay thế]].