Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nửa mặt phẳng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
*Mặt phẳng B bị chia ra bởi đường thẳng b gọi là "nửa mặt phẳng bờ b".
 
Hình gồm đường thẳng a và một phần của đườngmặt thẳngphẳng bị chia ra bởi a được gọi là một nửa mặt phẳng bờ a.
 
Hai nửa mặt phẳng có chung bờ được gọi là hai nửa mặt phẳng đối nhau.
2

lần sửa đổi