Khác biệt giữa các bản “Phong trào Ngũ Tứ”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{tham khảo}}
 
* Nguyễn Gia Phu - Nguyễn Huy Quý, ''Lịch sử Trung Quốc'',lllllllllllllllllllllllllll Nhà xuất bản Giáo dục, 2001
* Đặng Đức An, ''Những mẩu chuyện lịch sử thế giới'', tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục, 2000
 
[[Thể loại:Lịch sử Trung QuốcllllllllllQuốc]]
[[Thể loại:Chủ nghĩa quân phiệt ở Trung Hoa Dân Quốc]]
[[Thể loại:Xung đột năm 1919]]
Người dùng vô danh