Khác biệt giữa các bản “Điện li”

không có tóm lược sửa đổi
 
== Độ điện li ==
Độ điện ly α (alpha) là tỉ số giữa số [[phân tử]] phân ly thành ion (n) và tổng số phân tử đã hòa tan vào [[dung dịch]]. Theo cách tính này thì giá trị độ điện ly lớn nhất là 1.
 
== Độ mạnh yếu ==