Khác biệt giữa các bản “Điện li”

n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
'''Muối của axit mạnh (HCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HNO<sub>3</sub>…):'''
 
* Muối clorua tan hết trừ AgCl ↓, PbCl ít tan.
 
* Muối sunfat tan hết trừ BaSO<sub>4</sub>↓, PbSO<sub>4</sub>↓, CaSO<sub>4</sub> và Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ít tan.
 
* Muối nitat tan hết.
 
'''Muối của axit yếu (H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, H<sub>2­</sub>SO<sub>3</sub>…):'''