Khác biệt giữa các bản “Giả Hủ”

Không thay đổi kích thước ,  9 năm trước
n
''Tam Quốc chí'' cho biết Đổng Trác vào Lạc Dương, Hủ được lấy làm Thái uý duyện rồi Bình tây Đô uý, lại thăng lên làm Thảo lỗ Hiệu uý<ref>Tam Quốc Chí, Trần Thọ, Bùi Tùng Chi ghi chú, Giả Hủ truyện, quyển 10</ref>.
 
Tuy nhiên, Đổng Trác tàn bạo, bất nhân nên có nhiều kẻ thù, Giả Hủ dự đoán việc ngày bại vong của Đổng Trác, bèn tìm cớ rời khỏi ông này để tránh liên lụy sau này. Giả Hủ sau đó đã được bổ nhiệm làm mưu sĩ của Trung Lang tướng [[Ngưu Phụ]], con rễrể của Đổng Trác khi đó đang đóng ở [[Thiểm Tây]] để “phụ giúp việc quân”.
 
== Hiến kế cho Lý Thôi chiếm Trường An ==
61.691

lần sửa đổi