Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tân Thạnh, Giá Rai”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
- Để tránh chồng chéo, cần rà soát và cập nhật thêm các quy hoạch ngành (Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương,…) có liên quan.
 
==Nông thôn mới==
 
* Năm 2018: xã Tân Thạnh đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới.
 
==Vị trí địa lý==
1.409

lần sửa đổi