Khác biệt giữa các bản “Đợi anh nhé, Anna !”

không có tóm lược sửa đổi
{{đang sửa}}
{{đang sửa}}
{{Thông tin truyền hình
| bgcolor = Wheat
| show_name = Đợi anh nhé, Anna !<br>Жди меня, Анна !
| image = [[Tập tin:Đợi anh nhé, Anna !.jpg|222px]]
| caption =
| show_name_2 =
| genre = Tâm lý, tình cảm, lãng mạn
| format =
| rating =
| creator =
| developer =
| writer = [[Yury Nagibin]] (truyện ngắn)
| director = [[Valentin Vinogradov]]
| creative_director =
| presenter =
| starring =
| judges =
| guides =
| voices =
| narrated =
| theme_music_composer=
| opentheme =
| endtheme =
| slogan =
| composer =
| country = {{URS}}
| language = [[Tiếng Nga]]
| num_seasons =
| num_seasons_2 =
| num_episodes =
| list_episodes =
| num_seasons_vn =
| num_seasons_2_vn =
| num_episodes_vn =
| list_episodes_vn =
| executive_producer =
| co_exec =
| producer =
| supervising_producer=
| asst_producer =
| consulting_producer =
| co-producer =
| story_editor =
| editor =
| wardrobe =
| stylist =
| location = [[Minsk]]
| cinematography =
| camera =
| runtime = 69 [[phút]]
| company = [[Belarusfilm]]
| distributor =
| channel =
| channel_vn =
| picture_format =
| audio_format =
| first_run = {{URS}}
| first_aired = [[29 tháng 9]], 1969
| last_aired =
| first_aired_vn =
| last_aired_vn =
| status =
| preceded_by =
| followed_by =
| related =
| website =
| production_website =
| website_vn =
| imdb_id =}}
==Nội dung==
==Diễn viên==
67

lần sửa đổi