Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin giáo phận”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
| data18 = {{{members|}}}
 
| header19 = {{#if:{{{rite|}}}{{{sui_iuris_church|{{{particular_church|}}}}}}{{{established|{{{founded|}}}}}}{{{dissolvedthành lập|}}}{{{cathedralnăm thành lập|}}}{{{cocathedral|}}}{{{patron|}}}{{{priests|{{{linh mục|}}}}}}{{{languagedissolved|}}}{{{calendarcathedral|}}}{{{musicnhà thờ chính toà|}}}|Thông tin}}}
{{{cocathedral|}}}{{{toà giám mục|}}}{{{patron|}}}{{{priests|{{{linh mục|}}}}}}{{{linh mục dòng|}}}{{{language|}}}{{{calendar|}}}{{{music|}}}|Thông tin}}
 
| label20 = Giáo phái