Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin giáo phận”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
| data41 = {{{bishop|{{{giám mục|{{{Giám mục|}}}}}}}}}
 
| label42 = Tổng giám mục đô thành
| class42 = agent
| data42 = {{{metro_archbishop||{{{tổng giám mục|{{{Tổng giám mục|}}}}}}}}}
 
| label43 = Giám mục phó