Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin giáo phận”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
| data45 = {{{auxiliary_bishops|{{{giám mục phụ tá|}}}}}}
 
| label46 = Giám quản Tông Toà
| class46 = agent
| data46 = {{{apostolic_adminadmin|{{{giám quản Tông Toà|{{{Giám quản Tông Toà|}}}}}}}}}
 
| label47 = TổngGiám Đạiquản diệnTông Toà
| class47 = agent
| data47 = {{{vicar_generalapostolic_admin|{{{giám quản Tông Toà|{{{Giám quản Tông Toà|}}}}}}}}}
 
| label48 = Tổng Đại diện Giám mục
| class48 = agent
| data48 = {{{episcopal_vicarvicar_general|}}}
 
| label49 = Đại diện Giám phápmục
| class49 = agent
| data49 = {{{judicial_vicarepiscopal_vicar|}}}
 
| label50 = NiênĐại trưởngdiện tư pháp
| class50 = agent
| data50 = {{{deanjudicial_vicar|}}}
 
| label51 = [[TổngNiên phó tế]]{{#if:{{{archdeacons|}}}|s}}trưởng
| class51 = agent
| data51 = {{ifempty|{{{archdeacons|}}}|{{{archdeacondean|}}}}}
 
| label52 = Nguyên[[Tổng giámphó mụctế]]{{#if:{{{archdeacons|}}}|s}}
| class52 = agent
| data52 = {{{emeritus_bishopsifempty|{{{giám mục hết nhiệmarchdeacons|{{{nguyên giám mục}}}|{{{Nguyên giám mụcarchdeacon|}}}}}}}}}}}}
 
| label53 = Nguyên giám mục
| header53 = {{#if:{{{map|{{{bản đồ|}}}}}}|Bản đồ}}
| class53 = agent
| data53 = {{{emeritus_bishops|{{{giám mục hết nhiệm|{{{nguyên giám mục|{{{Nguyên giám mục|}}}}}}}}}}}}
 
| header53header54 = {{#if:{{{map|{{{bản đồ|}}}}}}|Bản đồ}}
| data54 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{map|{{{bản đồ|}}}}}}|size={{{map_size|}}}|sizedefault=frameless|alt={{{map_alt|}}}|title={{{map_caption|}}}}}{{#if:{{both|{{{map|{{{bản đồ|}}}}}}|{{{map_caption|}}}}}|<br />{{{map_caption}}}}}
 
| data54data55 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{map|{{{bản đồ|}}}}}}|size={{{map_size|}}}|sizedefault=frameless|alt={{{map_alt|}}}|title={{{map_caption|}}}}}{{#if:{{both|{{{map|{{{bản đồ|}}}}}}|{{{map_caption|}}}}}|<br />{{{map_caption}}}}}
| header55 = {{#if:{{{website|}}}|Trang mạng}}
 
| data56 = {{{website|}}}
| header55header56 = {{#if:{{{website|}}}|Trang mạng}}
| data56data57 = {{{website|}}}
 
| below = {{{footnotes|}}}