Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dionisio Mejía”

Trang mới: “{{Infobox football biography | image = | name = Dionisio Mejía | fullname = Dionisio Mejía Vieyra | height = | birth_date = {{Birth date|1907|1|6}} | birth_p…”
(Trang mới: “{{Infobox football biography | image = | name = Dionisio Mejía | fullname = Dionisio Mejía Vieyra | height = | birth_date = {{Birth date|1907|1|6}} | birth_p…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh