Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin giáo phận”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
| data44 = {{ifempty|{{{suffragans|}}}|{{{suffragan|}}}}}
 
| label45 = Giám mục phụ táquản
| class45 = agent
| data45 = {{{auxiliary_bishopsadmin|{{{giám mục phụ táquản|}}}}}}
 
| label46 = Giám quản Tông Toà
| class46 = agent
| data46 = {{{adminapostolic_admin|{{{giám quản Tông Toà|{{{Giám quản Tông Toà|}}}}}}}}}
 
| label47 = Giám quảnmục Tôngphụ Toà
| class47 = agent
| data47 = {{{apostolic_adminauxiliary_bishops|{{{giám quản Tông Toà|{{{Giám quảnmục Tôngphụ Toà|}}}}}}}}}
 
| label48 = Tổng Đại diện