Khác biệt giữa các bản “Kali iotua”

không có tóm lược sửa đổi
Kali iodua là hợp chất ion, cấu trúc tinh thể ở dạng như muối ăn NaCl. Ki được điều chế bằng phản ứng giữa KOH và iod.
 
'''Hóa vô cơ'''
 
Ion I − dễ bị oxi hóa bởi các chất oxi hóa mạnh như axit sunfuric đặc, kali pecmanganat, khí clo:
8

lần sửa đổi