Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Nhạc nền”

Mình nhận thấy bài dịch có một số từ dịch chưa đúng nghĩa, tạm thời liệt kê ra đây
*Elevator music: từ ''sound'' dịch là ''âm sắc'' là không đúng mà đơn giản nên dịch là ''âm thanh'', âm sắc tức là ''timbre'', từ ''popular music'' dịch là ''nhạc nhẹ'' cũng không chính xác, mình đề xuất dịch thành dòng nhạc bình dân để phân biệt với classical music tức dòng nhạc cổ điển (bác học).
:'''popular music''' là '''nhạc thịnh hành'''.[[Đặc biệt:Đóng góp/183.81.114.21|183.81.114.21]] ([[Thảo luận Thành viên:183.81.114.21|thảo luận]]) 03:16, ngày 4 tháng 6 năm 2011 (UTC)
*Foreground music: từ ''passages'' dịch thành nhiều đoạn nhạc ngắn chưa hợp lý, đoạn nhạc ngắn là chung chung quá và không phải nghĩa đúng của từ passage. Cho nên mình đề nghị dịch từ này thành ''những đoạn chạy lướt''
*Cuối cùng, tên các loại nhạc như elevator, furniture, incidental .... ở tiếng Việt hình như chưa có từ thay thế, đa phần mình thấy mọi người đều sử dụng tiếng Anh cho những từ này, ví dụ incidental music hay cụ thể hơn là [[soundtrack]] chưa có từ tiếng Việt tương xứng, dịch một cách tạm bợ thì gọi là nhạc phim hay nhạc nền phim, nhưng soundtrack hay incidental music không chỉ gói gọn trong phim hoặc kịch thoại, mà còn là nhạc nền của game, của radio, truyền hình.... , cho nên mình nghĩ nên để từ chính là tiếng Anh rồi mở ngoặc là tiếng Việt. [[User:AlleinStein|<span style="font-weight:bold; color:orange;"> <i>majjhimā paṭipadā</i></span>]] [[Thảo luận Thành viên:AlleinStein|<sup><font color="blue">'''''Diskussion''''']]</font></sup> 18:29, ngày 3 tháng 6 năm 2011 (UTC)
Người dùng vô danh