Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin giáo phận”

không có tóm lược sửa đổi
| label47 = Giám quản Tông Toà
| class47 = agent
| data48data47 = {{{apostolic_admin|{{{giám quản Tông Toà|{{{Giám quản Tông Toà|}}}}}}}}}
 
| label48 = Giám mục phụ tá