Khác biệt giữa các bản “Khuang Aphaiwong”

không có tóm lược sửa đổi
n (Hugopako đã đổi Khuang Abhaiwong thành Khuang Aphaiwong)
{{chất lượng dịch}}
{{Infobox Prime Minister
|honorific-prefix = [[Major]]
|name = Khuang Aphaiwong
|honorific-suffix = Luang Kowit-aphaiwong
271.199

lần sửa đổi