Khác biệt giữa các bản “Gruzia”

Cập nhật thông tin
(Cập nhật thông tin)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Loại chính phủ = [[Cộng hòa]] [[bán tổng thống chế|bán tổng thống]] |
Chức vụ 1 = [[Tổng thống Gruzia|Tổng thống]] |
Viên chức 1 = [[GiorgiSalome MargvelashviliZurabishvili]] |
Chức vụ 2= [[Thủ tướng Gruzia|Thủ tướng]] |
Viên chức 2= [[GiorgiMamuka KvirikashviliBakhtadze]] |
Lập pháp = [[Nghị viện Gruzia|Nghị viện]] |
Diện tích = 69.700 |