Khác biệt giữa các bản “Trịnh Hòa”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
| death_date = {{death year and age|1433|1371}}
| death_place = chết trên biển
| other_names = Ma HeHoà<br/> SanbaoTam Bảo
| occupation = Đô đốc, nhà ngoại giao, nhà thám hiểm, và thái giám
|tên=|cỡ hình=|tên gốc=|tên khai sinh=|an táng=|cư trú=|quốc gia=|dân tộc=|quốc tịch=|học vị=|học vấn=|năm hoạt động=|tổ chức=|nổi tiếng=|notable works=|quê quán=|chiều cao=|cân nặng=|tiêu đề=|nhiệm kỳ=|tiền nhiệm=|kế nhiệm=|đảng phái=|người hôn phối=|con cái=|cha=|mẹ=|giải thưởng=|website=|chữ ký=|cỡ chữ ký=}}
}}
{{Infobox Chinese
|title = ZhengTrịnh HeHoà
|s = 郑和
|t = 鄭和
|tp = Jhèng Hé
|gr = Jenq Her
|altname = Ma HeHoà
|s2 = 马和
|t2 = 馬和
|p2 = Mǎ Hé
|altname3= SanbaoTam Bảo
|s3 = 三宝
|t3 = 三寶
177

lần sửa đổi