Diepphi

Gia nhập ngày 18 tháng 2 năm 2006
n
* '''Tên sử dụng''': '''<font color="blue">diepphi</font>''' (lấy tên từ nhân vật [[Diệp Khai]] và [[A Phi]])
* '''Quê quán''': [[thành phố Hồ Chí Minh]]
* '''Nơi ở''': [[Bình Thạnh]], [[thành phố Hồ Chí Minh]]
* '''Sở thích''': Lịch sử, văn học, tiểu thuyết võ hiệp, bóng đá