Khác biệt giữa các bản “Điểm kỳ dị trần trụi”

Đã lùi lại sửa đổi 46860626 của PhamThanh5178 (thảo luận) hố đen không liên quan
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã lùi lại sửa đổi 46860626 của PhamThanh5178 (thảo luận) hố đen không liên quan)
Thẻ: Lùi sửa
{{Sơ thảo vật lý}}
Để bảo toàn năng lượng của mình lỗ quay rất nhanh, lỗ đen quay nhanh gần bằng tốc độ ánh sáng. Vật chất có di chuyển với tốc độ quá nhanh như vậy đã va chạm vào nhau đã bị phân rã thành hạt sơ cấp, hạt sơ cấp va chạm vào nhau sinh ra hạt photon. Hiện tượng vật chất chuyển thành năng lượng khoa học gọi đó không gian,tức là chở quá khứ. Nhưng hiện tượng chuyển vật chất rắn thành năng lượng điện electron và positron, đó chỉ là chức năng bảo toàn năng lượng của hố đen thôi . Để bảo toàn năng lượng của mình hố đen quay rất nhanh,hố đen quay nhanh đã hút những ngôi sao lụi tàn không tỏa ra năng lượng như sao neutron,ngôi sao neutron không phát sáng tức là lực từ rất yếu và vòng quay rất chậm,vì sao neutron quay rất chậm cho nên không bảo được năng lượng của mình, dẫn đến sao neutron bị hút vào lỗ đen, khi sao neutron bị hút vào lỗ đen sẽ bị gia tốc chuyển thành năng lượng điện electron và positron, năng lượng điện electron- và positron + sẽ bị phun ra ở hai đầu cực của hố đen để làm năng lượng cho thiên hà.
Lỗ đen không phải là điểm kỳ dị trần trụi mà nó chỉ chuyển vật chất thành năng lượng điện điện thôi ........ {{Sơ thảo vật lý}}
Là điểm kỳ dị của không-thời gian,có độ cong không-thời gian vô hạn giống điểm kỳ dị của lỗ đen nhưng không bị bao quanh bởi chân trời sự kiện
Trong [[thuyết tương đối rộng]], '''kỳ dị trần trụi''' là [[điểm kỳ dị không thời gian]], là ở đó, thời gian không tồn tại, cong không thời gian vô hạn giống điểm kỳ dị của lỗ đen nhưng không bị bao quanh bởi chân trời sự kiện. Ở lỗ đen, lực hấp dẫn bên trong chân trời sự kiện mạnh đến mức ngay cả ánh sáng cũng không thoát ra được bên ngoài, vì vậy mà lỗ đen không thể quan sát trực tiếp được. Trái lại, kỳ dị trần trụi có thể quan sát từ bên ngoài.
 
Cho đến ngày nay, vẫn chưa có vụ quan sát kỳ dị trần trụi nào được ghi nhận.
 
==Tham khảo==
{{Tham khảo}}
Người dùng vô danh