Khác biệt giữa các bản “Kinh Xuân Thu”

lời bình --> truyện
n
(lời bình --> truyện)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{chú thích trong bài}}
:''Bài này viết về Biên niên sử Xuân Thu, các nghĩa khác của Xuân Thu được liệt kê tại [[Xuân Thu (định hướng)]]
'''''Kinh Xuân Thu''''' ([[chữ Hán]]: 春秋; bính âm: Chūnqiū), cũng được gọi là '''''Lân Kinh''''' ([[chữ Hán]]: 麟經) là bộ biên niên sử của [[lỗ (nước)|nước Lỗ]] viết về giai đoạn từ năm [[722 TCN]] tới năm [[481 TCN]], tức là từ [[Lỗ Ẩn Côngcông]] năm thứ nhất đến [[Lỗ Ai Côngcông]] năm thứ 14. Đây là [[văn bản lịch sử]] [[lịch sử Trung Quốc|Trung Quốc]] sớm nhất còn lại và được ghi chép theo [[thể biên niên]]. Văn bản được đánh giá cực kỳ súc tích, và nếu bỏ toàn bộ những lời phêphần bìnhtruyện, nội dung sẽ dài khoảng 16.000 chữ, vì thế chỉ có thể hiểu được nghĩa của nó với sự hỗ trợ của những lời bìnhtruyện của các [[học giả]] thời xưa, đặc biệt theo truyền thống ''[[Tả truyện]]''.
 
Bởi vì theo truyền thống, cuốn sách này được coi là do [[Khổng Tử]] biên soạn (theo giả thuyết của [[Mạnh Tử]]), nó được đưa vào trong bộ [[Ngũ kinh|Ngũ Kinh]] của văn học Trung Quốc. Mạnh Tử nói rằng: "''[[Kinh Thi]] mất, sau đó Kinh Xuân Thu mới làm ra. [[Tấn (nước)|Nước Tấn]] gọi là Thặng, [[Sở (nước)|nước Sở]] gọi là Đào Ngột, [[Lỗ (nước)|nước Lỗ]] gọi là Xuân Thu, cũng là một vậy. Chép việc của [[Tề Hoàn công|Tề Hoàn]], [[Tấn Văn công|Tấn Văn]], văn là văn sử. Khổng Tử nói rằng: Về nghĩa thì Khâu này trộm lấy đó vậy''"<ref>[[s:zh:孟子/離婁下|Mạnh Tử, Ly Lâu hạ]]:《詩》亡然後《春秋》作。晉之《乘》、楚之《梼杌》、魯之《春秋》,一也。其事則齊桓、晉文,其文則史。孔子曰:『其義則丘竊取之矣。』」</ref>. [[Sử ký Tư Mã Thiên|Sử ký]] của [[Tư Mã Thiên]], thiên "''Khổng Tử thế gia''" cũng chép: "''[Khổng Tử] dựa vào sử ký mà làm ra kinh Xuân Thu, bắt đầu từ [[Lỗ Ẩn công|Ẩn công]], kết thúc vào năm [[Lỗ Ai công|Ai công]] thứ 14, bao gồm 12 đời vua. Căn cứ vào chỗ vua Lỗ là họ hàng với [[nhà Chu]], nên đưa vào những việc thời Tam đại. Văn từ tuy ngắn, nhưng ý rộng [...] Đến như việc viết kinh Xuân Thu, việc gì đáng viết thì viết, đáng bỏ thì bỏ, bọn [[Tử Hạ]] đều không thêm được một lời nào''"<ref>[[s:zh:史記/卷047|Sử ký, quyển 47: Khổng Tử thế gia]]: 乃因史記作春秋,上至隱公,下訖哀公十四年,十二公。據魯,親周,故殷,運之三代。約其文辭而指博。[...] 至於為春秋,筆則筆,削則削,子夏之徒不能贊一辭</ref>. Tuy nhiên, rất ít học giả hiện đại tin rằng Khổng Tử có nhiều ảnh hưởng trên quá trình trước tác văn bản này mà nó là tác phẩm của nhiều nhà biên niên sử người nước Lỗ.