Khác biệt giữa các bản “Kinh Xuân Thu”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Buổi đầu [[lịch sử Trung Quốc]], "[[Xuân Thu]]" là một từ [[hoán dụ]] thường được dùng để chỉ tổng thể khoảng thời gian trong năm, và nó cũng thường được dùng làm tiêu đề cho những cuốn biên niên sử của nhiều nước chư hầu Trung Quốc giai đoạn đó. Ví dụ, thiên ''Minh Quỷ'' trong sách ''[[Mặc Tử]]'' đã đề cập tới nhiều cuốn ''Biên niên sử Xuân Thu'' của [[nhà Chu]], [[yên (nước)|nước Yên]], [[tống (nước)|nước Tống]] và [[tề (nước)|nước Tề]]. Tất cả các văn bản đó hiện đều không còn; chỉ cuốn biên niên sử [[lỗ (nước)|nước Lỗ]] còn tồn tại.
 
Phạm vi sự kiện được ghi chép trong cuốnkinh sáchXuân Thu khá hạn chế. Nó tập trung vào các quan hệ ngoại giao giữa các nước chư hầu phong kiến, các liên minh và các hành động quân sự, cũng như những sự kiện sinh tử bên trong gia đình hoàng gia. Cuốn biênKinh niênXuân sửThu cũng ghi chép về các sự kiện thảm hoạ thiên nhiên như lũ lụt, động đất, nạn châu chấu và nhật thực, bởi vì những sự kiện đó được xem là phản ánh sự ảnh hưởng của trời đối với thế giới loài người.
 
Các sự kiện được miêu tả theo trật tự thời gian, đầu tiên là niên hiệu của vua nước Lỗ, mùa, tháng và ngày theo năm ''[[can chi]]''. Kết cấu biên niên được tuân thủ chặt chẽ, tới mức liệt kê bốn mùa trong mỗi năm thậm chí khi không có sự kiện nào xảy ra ở thời điểm đó.