Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin giáo phận”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
| abovestyle = font-size: 100%
| above = <includeonly><div style="display:inline;font-size: 125%" class="fn org">{{#if:{{{jurisdiction|{{{quyềnloại giáo phápphận|}}}}}}|{{{jurisdiction}}} {{{name|{{{tên|}}}}}}|{{{name|{{{tên|}}}}}}}}</div></includeonly>{{#if:{{{latin|}}}|<br />''<div class="nickname" style="display:inline;font-family: serif; font-size: 130%; ">{{lang|la|{{{latin}}}}}</div>''}}{{#if:{{{local|}}}|<br /><div class="nickname" style="display:inline;font-size: 115%">{{{local}}}</div>}}
 
| image1 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image|{{{hình|}}}}}}|size={{{image_size|}}}|sizedefault=frameless|alt={{{image_alt|}}}|suppressplaceholder=yes}}
| caption1 = {{{caption|{{{chú thích|{{{chú thích hình|}}}}}}}}}
 
| image2 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{coat|}}}|size={{{coat_size|}}}|sizedefault=frameless|alt={{{coat_alt|Coat of arms of the {{#if:{{{jurisdiction|{{{quyềnloại giáo phápphận|}}}}}}|{{{jurisdiction}}} of {{{name|{{{tên|}}}}}}|{{{name|{{{tên|}}}}}}}}}}}|suppressplaceholder=yes}}
| caption2 = Huy hiệu
 
| image3 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{flag|}}}|size={{{flag_size|}}}|sizedefault=frameless|border=yes|alt={{{flag_alt|Flag of the {{#if:{{{jurisdiction|{{{quyềnloại giáo phápphận|}}}}}}|{{{jurisdiction}}} of {{{name|{{{tên|}}}}}}|{{{name|{{{tên|}}}}}}}}}}}|suppressplaceholder=yes}}
| caption3 = Cờ