Khác biệt giữa các bản “Cổng thông tin:Liban”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
<div class="portal-column-left"> <!-- Switch to one column on narrow screens -->
 
{{/box-header|'''FeaturedBài Articleviết chọn lọc'''|Portal:Lebanon/Featured|}}
{{/Featured}}
{{Box-footer}}
 
{{/box-header|'''History,Lịch Peoplesử, andCon người và Điểm Placesđến'''|Portal:Lebanon/History|}}
{{/HistoryLịch sử}}
{{Box-footer}}
 
{{/box-header|'''FolkCái Culturegì đó thú vị'''|Portal:Lebanon/Folk Culture|}}
{{/FolkCulture}}
{{Box-footer}}
<div class="portal-column-right"> <!-- Switch to one column on narrow screens -->
 
{{/box-header|'''RecentBảng Newstin'''|Portal:Lebanon/InBảng thethông newstin|}}
{{/In the news}}
{{Box-footer}}
 
{{/box-header|'''FeaturedHình Imageảnh chọn lọc'''|Portal:Lebanon/PictureHình ảnh|}}
{{/PictureHình ảnh}}
{{Box-footer}}
 
{{/box-header|'''DidBạn you know...biết?'''|Portal:Lebanon/Did you know|}}
{{/DidBạn you knowbiết}}
{{Box-footer}}
 
{{/box-header|'''Culture,Hãy Arts,tham andgia Cuisinevào dự án này!'''|Portal:Lebanon/CultureOpentask|}}
{{/Tham gia dự án Liban}}
{{/Culture}}
{{Box-footer}}
 
{{/box-header|'''Things you can do'''|Portal:Lebanon/Opentask|}}
{{/Opentask}}
{{Box-footer}}
 
</div > <!-- end split block -->
 
 
{{/box-header|'''Topics'''|{{FULLPAGENAME}}/Topics|}}
{{/Topics}}
{{Box-footer}}
 
{{/box-header|Associated Wikimedia|noedit=yes|}}