Khác biệt giữa các bản “Cổng thông tin:Liban”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
<div class="portal-column-right"> <!-- Switch to one column on narrow screens -->
 
{{/box-header|'''Bảng tin'''|Portal:Lebanon/Bảng thông tin|}}
{{/In the news}}
{{Box-footer}}
 
{{/box-header|'''Hình ảnh chọn lọc'''|Portal:Lebanon/Hình ảnh|}}