Khác biệt giữa các bản “Lập trình ràng buộc”

AlphamaEditor, Executed time: 00:00:04.6830672 using AWB
(Viết bài: lập trình ràng buộc)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:04.6830672 using AWB)
 
Lập trình ràng buộc có thể được mô tả dưới dạng [[lập trình logic ràng buộc]], khi đó nhúng ràng buộc vào trong một [[chương trình logic]]. Biến thể này của lập trình logic do Jaffar và Lassez đã mở rộng một lớp cụ thể các ràng buộc được giới thiệu trong [[Prolog II]] vào năm 1987. Những hiện thực đầu tiên của lập trình logic ràng buộc là [[Prolog III]], [[CLP(R)]], và [[CHIP (ngôn ngữ lập trình)|CHIP]].
 
Thay vì lập trình logic, ràng buộc có thể được trộn lẫn với [[lập trình hàm]], [[term rewriting system]], và [[lập trình mệnh lệnh]]. Ngôn ngữ lập trình có sự hỗ trợ tích hợp cho ràng buộc bao gồm [[Oz ngôn ngữ lập trình|Oz]] (lập trình hàm) và [[Kaleidoscope ngôn ngữ lập trình|Kaleidoscope]] (lập trình mệnh lệnh). Hầu hết các ràng buộc được hiện thực trong lập trình mệnh lệnh thông qua ''bộ công cụ giải quyết ràng buộc'' (''constraint solving toolkit''), vốn là các thư viện bên ngoài cho các ngôn ngữ mệnh lệnh hiện có.
 
==Lập trình logic ràng buộc==
 
==Tham khảo==
{{reflisttham khảo}}
 
==Liên kết ngoài==
*[http://www.a4cp.org/events/cp-conference-series CP Conference Series]
*[http://kti.ms.mff.cuni.cz/~bartak/constraints/index.html Guide to Constraint Programming]
*{{webarchive |url=https://archive.is/2012.12.05-051244/http://www.mozart-oz.org/ |date=Decemberngày 5, tháng 12 năm 2012 |title=The Mozart Programming System}}, an [[Oz programming language|Oz]]-based free software ([[X11]]-style)
*{{webarchive |url=https://archive.is/2013.01.07-222548/http://4c.ucc.ie/web/index.jsp |date=Januaryngày 7, tháng 1 năm 2013 |title= Cork Constraint Computation Centre}}
*[https://sofdem.github.io/gccat/index.html Global Constraint Catalog]
 
{{Authority control}}
 
[[CategoryThể loại:Lập trình ràng buộc| ]]
[[CategoryThể loại:Mẫu hình lập trình]]
[[CategoryThể loại:Lập trình khai báo]]