Khác biệt giữa các bản “Cổng thông tin:Liban”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
<div class="portal-column-left"> <!-- Switch to one column on narrow screens -->
 
{{/box-header|'''Bài viết chọn lọc'''|PortalChủ đề:LebanonLiban/Featured|}}
{{/Featured}}
{{Box-footer}}
 
{{/box-header|'''Lịch sử, Con người và Điểm đến'''|PortalChủ đề:LebanonLiban/HistoryLịch sử|}}
{{/Lịch sử}}
{{Box-footer}}
 
{{/box-header|'''Cái gì đó thú vị'''|PortalChủ đề:LebanonLiban/Folk Culture|}}
{{/FolkCulture}}
{{Box-footer}}
 
 
{{/box-header|'''Hình ảnh chọn lọc'''|PortalChủ đề:LebanonLiban/Hình ảnh|}}
{{/Hình ảnh}}
{{Box-footer}}
 
{{/box-header|'''Bạn có biết?'''|Portal:LebanonChủ đề Liban/DidBạn you knowbiết|}}
{{/Bạn có biết}}
{{Box-footer}}
 
{{/box-header|'''Hãy tham gia vào dự án này!'''|PortalChủ đề:LebanonLiban/OpentaskTham gia dự án Liban|}}
{{/Tham gia dự án Liban}}
{{Box-footer}}