Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin giáo phận”

không có tóm lược sửa đổi
 
| data45 = {{{major_archbishop|{{{đại tổng giám mục|}}}}}}
 
| label46 = Trưởng giáo tỉnh
| label46 = {{#if:{{{bishop_title|}}}|{{{bishop_title}}}|Giám mục}}
| class46 = agent
| data46 = {{{bishop|{{{giámtrưởng mục|{{{Giámgiáo mụctỉnh|}}}}}}}}}
 
| label47 = TrưởngTổng giáogiám tỉnhmục
| class47 = agent
| data47 = {{{trưởngmetro_archbishop|{{{tổng giám mục|{{{Tổng giáogiám tỉnhmục|}}}}}}}}}
 
| label48 = Tổng giám mục phó
| class48 = agent
| data48 = {{{metro_archbishopcoadjutor_archbishop|{{{tổng giám mục phó|{{{Tổng giám mục phó|}}}}}}}}}
 
| label49 = Tổng giám{{#if:{{{bishop_title|}}}|{{{bishop_title}}}|Giám mục phó}}
| class49 = agent
| data49 = {{{coadjutor_archbishopbishop|{{{tổng giám mục phó|{{{Tổng giámGiám mục phó|}}}}}}}}}
 
| label50 = Giám mục phó