Khác biệt giữa các bản “Cù lao Phố”

n
Từ sự phát đạt của thương nghiệp đã lôi kéo những ngành nghề thủ công khác đến như: dệt chiếu, tơ lụa, gốm, đúc [[đồng]], nấu [[đường]], làm bột, đồ [[gỗ]] gia dụng, chạm khắc gỗ, đóng thuyền, làm pháo v.v...
 
 
Sách ''[[Đại Nam nhất thống chí]]'' mô tả:
:''Trần Thượng Xuyên chiêu nạp được người buôn nước Tàu, xây dựng đường phố, lầu quá đôi từng rực rỡ trên bờ sông, liền lạc năm dặm và phân hoạch ra ba nhai lộ: nhai lớn giữa phố lót đá trắng, nhai ngang lót đá ong, nhai nhỏ lót đá xanh, đường rộng bằng phẳng, người buôn tụ tập đông đúc, tàu biển, ghe sông đến đậu chen lấn nhau, còn những nhà buôn to ở đây thì nhiều hơn hết, lập thành một đại đô hội...''<ref>Nguyễn Tạo dịch, Quyển Thượng, phần Biên Hòa, Nha Văn Hóa Bộ Quốc gia Giáo Dục xuất bản, [[Sài Gòn]], 1959, tờ 25.</ref>
 
Cảnh mua bán rộn rịp cũng được [[Trịnh Hoài Đức]] ghi lại:
Người dùng vô danh