Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox settlement
'''Eskilstuna''' là một thành phố [[Thụy Điển]]. Thành phố thuộc [[hạt của Thụy Điển|hạt]]. Thành phố có diện tích km2, dân số là 60.200 người. Đây là thành phố lớn thứ 16 của Thụy Điển.
|official_name = Eskilstuna
|image_skyline = Eskistunaån Eskilstuna.JPG
|image_caption = [[Eskilstunaån|sông Eskilstuna]] và Gamla Stan (Phổ Cổ)
|pushpin_map = Sweden
|pushpin_label_position =
|coordinates_region = SE
|subdivision_type = [[Country]]
|subdivision_name = [[Sweden]]
|subdivision_type3 = [[Municipalities of Sweden|Municipality]]
|subdivision_name3 = [[Eskilstuna Municipality]]
|subdivision_type2 = [[Counties of Sweden|County]]
|subdivision_name2 = [[Södermanland County]]
|subdivision_type1 = [[Provinces of Sweden|Province]]
|subdivision_name1 = [[Södermanland]]
|area_footnotes = <ref name="scb">{{cite web | title=Tätorternas landareal, folkmängd och invånare per km<sup>2</sup> 2000 och 2005 | publisher=[[Statistics Sweden]] | url=http://www.scb.se/statistik/MI/MI0810/2005A01B/T%c3%a4torternami0810tab1.xls | format=xls | language=Swedish | accessdate=2009-05-09}}</ref>
|area_total_km2 = 29.75
|population_as_of = 2005-12-31
|population_footnotes = <ref name="scb" />
|population_total = 60,185
|population_density_km2 = 2023
|timezone = [[Central European Time|CET]]
|utc_offset = +1
|timezone_DST = [[Central European Summer Time|CEST]]
|utc_offset_DST = +2
|coordinates_display = display=inline,title
|latd=59 |latm=22 |lats= |latNS=N
|longd=16 |longm=31 |longs= |longEW=E
|website =
}}
'''Eskilstuna''' là một thành phố [[Thụy Điển]]. Thành phố thuộc [[hạt của Thụy Điển|hạt]]. Thành phố có diện tích km2, dân số là 60.200 người. Đây là thành phố lớn thứ 16 của Thụy Điển. Thành phố là thủ phủ của [[đô thị Eskilstuna]], [[hạt Södermanland]]. Eskilstuna có dân số gốc Phần Lan gốc lớn. Thành phố nằm trên [[sông Eskilstunaån]] kết nối [[hồ Hjälmaren]] và hồ Mälaren.
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
Người dùng vô danh