Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sở Vũ vương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tên gốc = 楚武王
| tước vị = [[Vua]] [[chư hầu]] [[Trung Quốc]]
 
| thêm = china
|chức vị = [[Vua]] [[sở (nước)|nước Sở]]
Người dùng vô danh