Khác biệt giữa các bản “Bài giảng”

n
n (đã thêm Thể loại:Giáo dục dùng HotCat)
n (đã thêm Thể loại:Sư phạm dùng HotCat)
Khi ta thực thi một [[giáo án]] (kế hoạch dạy học) nào đó trên đối tượng học sinh cụ thể trong một không gian và thời điểm nhất định thì được coi là ta đang thực hiện một bài giảng. Như vậy, [[giáo án]] là tĩnh, bài giảng lại động. Một [[giáo án]] chỉ có thể trở thành bài giảng khi nó được thực thi. Hay nói một cách văn chương, nếu coi [[giáo án]] là “kịch bản” thì bài giảng được coi là “vở kịch được công diễn”. Bài giảng là tiến trình giáo viên triển khai [[giáo án]] của mình ở trên lớp.
[[Thể loại:Giáo dục]]
[[Thể loại:Sư phạm]]