Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Ngọc Quang”

không có tóm lược sửa đổi
| chức vụ = [[Bí thư Tỉnh ủy]] [[Quảng Nam]]
| bắt đầu = [[30 tháng 9]] năm [[2015]]
| kết thúc = nay[[31 tháng 12]] năm [[2018]]<br>{{số năm theo năm và ngày|2015|9|30|2018|12|31}}
| tiền nhiệm = [[Lê Phước Thanh]]
| kế nhiệm = ''đương[[Phan nhiệm''Việt Cường]]
| địa hạt =
| phó tổng thống =