Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Brisbane International 2019 - Đơn nam”

Trang mới: “{{TennisEvents|2019|Brisbane International| | defchamp = {{flagicon|AUS}} Nick Kyrgios | runner = | score = | draw = 28 (4{{abbr| Q | Vượt qua vòng lo…”
(Trang mới: “{{TennisEvents|2019|Brisbane International| | defchamp = {{flagicon|AUS}} Nick Kyrgios | runner = | score = | draw = 28 (4{{abbr| Q | Vượt qua vòng lo…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh