Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Ngọc Quang”

không có tóm lược sửa đổi
| phó chức vụ =
| phó viên chức =
 
| chức vụ 2 = Chủ tịch [[Hội đồng nhân dân]] khóa 9 tỉnh [[Quảng Nam]]
| bắt đầu 2 = 14 tháng 6 năm 2016
| kết thúc 2 =
| tiền nhiệm 2 =
| kế nhiệm 2 =
| địa hạt 2 =
| trưởng chức vụ 2 =
| trưởng viên chức 2 =
| phó chức vụ 2 =
| phó viên chức 2 =
| chức vụ 3 =
| bắt đầu 3 =
| kết thúc 3 =
| tiền nhiệm 3 =
| kế nhiệm 3 =
| địa hạt 3 =
| trưởng chức vụ 3 =
| trưởng viên chức 3 =
| phó chức vụ 3 =
| phó viên chức 3 =
 
| đảng = [[Đảng Cộng sản Việt Nam]]
| danh hiệu =